A A A

Budownictwo szkieletowe, domy prefabrykowane

 

 

Kraków, dnia 18 lutego 2021 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

Działając w imieniu Eko-House Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), swoim własnym oraz osób współpracujących stanowczo zaprzeczam wszelkim twierdzeniom, które znalazły się w materiałach prasowych i telewizyjnych, jak i przedstawionych w tychże materiałach wypowiedziom jakoby Spółka i współpracujące z nią osoby działały w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że do dnia publikacji materiałów prasowych zrealizowaliśmy pomyślnie przeszło 150 inwestycji, których przedmiotem była budowa domów szkieletowych, domów prefabrykowanych, domów drewnianych – czyli budownictwa szkieletowego. Tak duża liczba zrealizowanych przez nas inwestycji potwierdza naszą rzetelność i uczciwość.

Pragnę stanowczo podkreślić, iż nieprawdzie i głęboko krzywdzące są stwierdzenia jakoby Spółka porzucała prace budów i bezprawnie przywłaszczała jakiekolwiek wynagrodzenie. Wszelkie prace jakie wykonujemy wykonujemy w oparciu o wiążące nas z Klientami umowy i zawarte w nich postanowienia. Umowy te w sposób precyzyjny regulują prawa i obowiązki stron, w tym w szczególności jakość i zakres prac, do których wykonania jesteśmy zobowiązani oraz zasady rozliczeń.

Z przykrością musimy przyznać, iż z kilkoma z naszych byłych Klientów pozostajemy lub pozostawaliśmy w różnego rodzaju sporach prawnych. W tym miejscu pragnę nadmienić, iż są to właśnie osoby, których wypowiedzi znalazły się we wskazanych przeze mnie na wstępie materiałach prasowych i telewizyjnych.

Pragnę wyjaśnić, iż do zaistnienia tychże spraw doszło ze względu na to, że osoby te samowolnie zaprzestały wykonywania wiążących ich umów, w tym w szczególności regulowania należnego nam wynagrodzenia lub zgłaszały roszczenia, z którymi w świetle wiążących nas z nimi umów nie mogliśmy się zgodzić.

Przykładowo w odniesieniu tylko do jednej z osób, której wypowiedź znalazła się w materiałach prasowych i telewizyjnych Spółka dysponuje roszczeniem na kwotę 194 400 zł, której to kwoty Spółka od dłuższego czasu nie może uzyskać, nawet pomimo wynajęcia specjalistycznej (renomowanej) firmy windykacyjnej.

Z kolei - zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym – inna z osób, której wypowiedź znalazła się w materiałach prasowych i telewizyjnych została zobowiązana do zapłaty kwoty przeszło 32 000 zł oraz kosztów procesu.

Z tego też względu wypowiedzi tychże osób trudno uznać za obiektywne. W szczególności w sytuacji, gdy każda z nich chcąc bronić swojego stanowiska dysponuje interesem, aby przedstawiać nas w niekorzystnym świetle.

W związku z tym wypowiedzi tychże osób nie możemy traktować inaczej niż jak tylko bardzo brutalny i przekraczające wszelkie zasady cywilizowanego sporu prawnego atak na nas. Atak, w którym w naszej ocenie, w sposób niedopuszczalny wykorzystano media.

W związku z powyższym pragnę stanowczo podkreślić, że materiały prasowe i telewizyjne jakie zostały przygotowane na nasz temat zostały przygotowane z rażącym naruszeniem zasad staranności i sztuki dziennikarskiej.

Żadna z informacji przedstawionych w materiałach prasowych i telewizyjnych nie została w sposób rzetelny zweryfikowana. Nie mieliśmy również okazji w sposób cywilizowany odnieść się do stawianych zarzutów. W efekcie od czasu publikacji tychże rażąco nierzetelnych materiałów prasowych i telewizyjnych spotykamy się ze swoistym linczem medialnym oraz tak zwanym hejtem, a nawet groźbami.

Ponieważ nie godzimy się z takim stanem rzeczy informuję, iż będziemy dochodzić ochrony swoich praw zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. W chwili obecnej podjęliśmy intensywne działania zmierzające do ochrony naszych dóbr osobistych, zarówno względem osób, które podają nieprawdzie informacje, jak i osób dopuszczających się zniesławienia.

Informuję, iż podejmiemy również stosowne działania w celu ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej wszelkich osoby, które pod osłoną pozornej anonimowości jaką wydają się cieszyć w internecie posługują się hejtem lub formułują groźby względem nas.

Ponadto zwróciliśmy się również o sprostowanie opublikowanych nierzetelnych, nieprawdziwych i krzywdzących nas informacji, zawartych w opublikowanych materiałach prasowych i telewizyjnych. Jak tylko przedmiotowe sprostowania się ukażą to poinformujemy o nich.

Na koniec pragnę zapewnić, iż pomimo zaistniałej sytuacji nieprzerwanie realizujemy budowy domów szkieletowych, domów prefabrykowanych oraz domów drewnianych. Powierzone nam prace nie są w żaden sposób zagrożone. W związku z powyższym jeżeli będą mieli Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące zaistniałej sytuacji, proszę o kontakt z naszym biurem. Nasi pracownicy są gotowi odpowiedzieć na wszelkie Państwa wątpliwości.

prezes zarządu

Sebastian Terski

 

 

 

 • Budownictwo szkieletowe

  Budownictwo szkieletowe
  TO OSZCZĘDNOŚĆ

  Eko-House kompleksowo realizuje Twoje pomysły na wymarzony dom. Budownictwo szkieletowe daje nam duże możliwości i już w 4 miesiące postawimy piękny dom na bazie wybranego przez Ciebie projektu. Nie musisz się znać na wszystkim – nasz profesjonalny zespół ekspertów wyjaśni wszelkie wątpliwości i zajmie się szczegółami budowy. Na inwestycji w dom szkieletowy zaoszczędzisz nawet 30% !

 • Ciekawe projekty na dom prefabrykowany

  Ciekawe projekty
  NA DOM PREFABRYKOWANY

  Wybierz projekt swojego wymarzonego domu z puli blisko 1000 propozycji. Współpracujemy z najlepszymi firmami projektowymi w Polsce. Nasza bogata baza z efektownymi wizualizacjami i wyszukiwarką projektów dostarczy wszelkich istotnych informacji i pomoże w wyborze projektu na eko-dom prefabrykowany.

 • Od projektu

  Od projektu
  DO REALIZACJI

   

  Wybierasz projekt i obserwujesz jak Twój dom powstaje w błyskawicznym tempie. Możesz być spokojny - wyspecjalizowany zespół budowlany firmy EKO-HOUSE dba o każdy szczegół realizacji inwestycji, abyś Ty miał czas dla siebie i swoich bliskich.
  Uwaga - nie ryzykujesz! Jesteśmy odpowiedzialni za jakość wykonanego przez nas domu. Na nasze konstrukcje udzielamy aż 25 lat gwarancji.